Mens en milieu

Siderius streeft ernaar om op nuchtere en gezonde wijze een mens- en milieuveilig, maar vooral kwalitatief goed product te leveren dat betaalbaar is voor de labelhouder. Om dat te bereiken moeten we uiterst kritisch naar onszelf en onze omgeving zijn.

Mens- en milieuvriendelijk

Bij Siderius groeit er geen gras op het dak, maar het gebouw is wél geheel voorzien van LED-verlichting met sensoren die de lampen doen uitgaan wanneer ze niet nodig zijn.

Duurzaam energiebeleid
We gebruiken groene stroom en duurzame energie, zijn ons bewust van energiegebruik en streven ieder jaar weer naar reductie van het energiegebruik. We isoleren om de warmte vast te houden en ventileren op slimme wijze zonder verlies van warmte. Verder zijn we kritisch bij de aanschaf van nieuwe apparatuur op het verbruik van energie. 

Gescheiden afvalverwerking
De verwerking van de diverse soorten afval in de productie is volledig gescheiden. Er zijn aparte afvalstromen voor papier en karton, folie en plastics, zeep wordt gerecycled, alle kunststof verpakkingen gaan terug naar waar ze vandaan komen om vervolgens hergebruikt te worden in nieuwe verpakkingen. Er worden zo min mogelijk belastende (plastic) omverpakkingen gebruikt, maar we streven ernaar om biologisch afbreekbare verpakkingen van karton te gebruiken. Onlangs zijn alle kunststof opvulmaterialen (zoals bubbelfolie en chips) vervangen door het milieuvriendelijke ongebleekte kraftpapier. Onze vloeibare producten worden vrijwel allemaal verpakt in verpakkingen van recyclebaar ongekleurd PE.

Geen schadelijke producten
Siderius presenteert zich niet expliciet als koploper in het gebruik van milieuvriendelijke grondstoffen. Wel zijn we kritisch op de gevaren voor mens en milieu. Wij zullen niet suggereren dat grondstoffen die in de natuur voorkomen automatisch mens- en milieuveilig zijn. Producten gebaseerd op Orange Terpenen worden bijvoorbeeld vaak gepresenteerd als veilig en milieuvriendelijk, maar het tegendeel is waar! Laat u niet misleiden door mooie verhalen. Wij schotelen u liever een eerlijk en transparant verhaal voor en leveren een bijpassend product.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

Bij Siderius wordt het onderwerp MVO en duurzaamheid veel breder bekeken dan alleen de gebruikte grondstoffen en de locatie waar we werken. 

Transparantie
Ons uitgangspunt is: transparantie in de gehele keten. Dat betekent onder andere dat we onze leveranciers screenen op duurzaamheidsdoelstellingen. Zo vinden we dat we ons ervan moeten verzekeren dat onze grondstoffen duurzaam worden gewonnen en zonder gebruik van kinderarbeid of dierproeven. Al onze transporten worden met moderne, minder vervuilende auto’s (Euro 6 norm) uitgevoerd. Onze producten worden gemaakt in Nederland en kennen dus altijd een korte reisafstand tot de gebruiker.

Grondstoffen
We werken niet met grondstoffen die op de zwarte lijst staan, dat wil zeggen die carcinogeen zijn. We maken geen gebruik van microplastics in onze producten. We streven ernaar deel uit te maken van de circulaire economie door zuinig en zonder verspilling van schaarse grondstoffen te werken en passen waar mogelijk het principe van cradle to cradle toe.

Op sociaal vlak kennen we ook onze verplichtingen en hebben wij al sinds 2003 altijd meer dan 5% arbeidsgehandicapten in dienst. 

MVO en duurzaamheid omvat meer dan alleen een keurmerk!

Keurmerken

Voorop staat dat wij kritisch zijn op de gevaren voor mens en milieu. Daarnaast hebben wij ervoor gekozen enkele keurmerken te voeren.

Image

EU-Ecolabel

Producten van Siderius Zeepfabriek zijn voorzien van het EU-Ecolabel. Het EU-Ecolabel is het Europese milieukeurmerk voor non-food producten en diensten met als doel om duurzamere productie en consumptie te stimuleren.

Image

Roundtable for Sustainable Palm Oil (RSPO)

Het keurmerk Certified Sustainable Palm Oil geeft aan dat minimaal 95% van de palmolie in een product duurzaam is geproduceerd.

Image

Good Manufacturing Practice (GMP)

Siderius Zeepfabriek volgt de GMP-richtlijnen. GMP's een kwaliteitsborgingssysteem voor de farmaceutische industrie, de cosmetische industrie en de voedingsmiddelenindustrie.

Image

Nederlandse Vereniging van Zeepfabrikanten (NVZ)

Siderius Zeepfabriek is lid van de Nederlandse vereniging van zeepfabrikanten (NVZ).

Image

Platina member Trees for all project

Door aankoop van 100 bomen is Siderius Zeepfabriek platina lid van het project Trees for all.